OZON

Majör Otohemoterapi

Majör Otohemoterapi medikal ozonda kullanılan ana tedaviden biridir.Majör uygulama yapmak için gerekli olan setler;

Vakumlu sitratlı cam şişe, transfüzyon seti,bakteri filtre seti, kelebek iğne ve enjektör olmak üzere 5 parçadır.

Minör Otohemoterapi

Minör Otohemoterapi diğer bir uygulama metodudur.Bu uygulamada ozon-kan karışımı intramuskuler olarak hastaya uygulanır.Sarf malzeme olarak sadece enjektör kullanılır.

Intra-artiküler Uygulama

Intra-artiküler uygulamada ozon gazı enjektör yardımıyla direk olarak diz içine uygulanarak yapılır.